TOP
Blandede tips

Hverdagsliv på Fyn anno cirka 1600

Nok befinder biskop Jacob Madsens originale visitatsbog sig i Rigsarkivet i Odense (side 176-177). Men hvis du er nysgerrig på hverdagslivet på Fyn (set gennem biskoppens briller) i perioden fra 1588 til 1605, kan dit lokale bibliotek hjælpe dig med en kopi af den, som du kan muntre dig med hjemme i sofaen.

Sproget er ikke helt mundret for os, der ikke er voldsomt erfarne udi 1500/1600-tals vendinger. Men det er dog stadig forståeligt og ganske underholdende at læse kortere uddrag.

(Uddrag fra Den fyenske Biskop Mester Jacob Madsens Visitatsbog ved A. R. Idum. Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1929).